Data Center w Singapurze

Cloud Data Center w Singapurze
Nasz obiekt w Singapurze jest jednym z najbardziej zagęszczonych sieciowo centrów danych w kraju, w którym znajduje się wiele międzynarodowych i regionalnych sieci łączących Azję Południową. To centrum danych obsługuje wiele firm z branży usług finansowych, usług w chmurze, nauk biomedycznych, IT, komunikacji, mediów, nauk fizycznych i przemysłu maszynowego. Dzięki centralnemu położeniu w Azji Południowo-Wschodniej, umożliwiającemu dostęp do kluczowych światowych instytucji finansowych, ta lokalizacja jest jednym z najlepszych na świecie punktów wymiany ruchu internetowego. W tym miejscu przeprowadzono również ocenę ryzyka zagrożenia i podatności na zagrożenia (TVRA) zgodnie z wytycznymi MAS.

Zgodność

 • SOC 1 typu II
 • SOC 2 typu II
 • ISO 27001
 • PCI DSS
 • SS 564
 • TVRA
 • OSPAR

Bezpieczeństwo

 • Wejście ze śluzą
 • Ogrodzenie budynku i brama
 • Pracownicy ochrony przez całą dobę, 7 dni w tygodniu (24×7)
 • Czytniki biometryczne
 • Czytniki kart i kod PIN
 • Monitoring CCTV, archiwizacja przez 30 dni
 • Wykrywanie ruchu

Zasilanie i chłodzenie

 • 2 przyłącza zasilania
 • Konfiguracja UPS 2N
 • Redundancja UPS 2N
 • 4 generatory Diesla o mocy 2 500 kVA
 • Zasilanie rezerwowe 2N
 • Agregaty CRAC i chłodzone wodą agregaty odśrodkowe
 • N+1 (w agregatach chłodniczych) i N+20% (w agregatach CRAC)

Łączność

 • Neutralne centrum danych
 • Wiele połączeń
 • Połączenia krosowe światłowodowe, miedziane, koncentryczne
 • Punkty Equinix Cloud Exchange Fabric™, Equinix Connect
 • Punt wymiany ruchu internetowego
ZACZNIJ TERAZ

Looking glass

Użyj narzędzia Looking Glass aby przetestować połączenie z tym Data Center. 
SPRAWDŹ
Copyright © 2021 – 2023 vmgen. All Rights Reserved
twitterfacebooklinkedin