Data Center w Paryżu

Cloud Data Center w Paryżu
Położone w pobliżu głównych dzielnic biznesowych, nasze centrum danych w Paryżu we Francji zbliża klientów do wielu międzynarodowych organizacji uczestniczących w jednym z największych rynków Europy. Dzięki bezpośredniemu dostępowi do wiodących punktów wymiany ruchu internetowego we Francji — France IX i Equinix IX — nasze połączenia peeringowe oferują lepszą wydajność i niezawodność sieci globalnej na różnych rynkach europejskich. Region metropolitalny Paryża jest również punktem końcowym dla wielu podmorskich systemów kablowych w basenie Morza Śródziemnego, doprowadzających do Europy ruch dostawców z Afryki, Bliskiego Wschodu oraz Azji i Pacyfiku.

Zgodność

 • ISO 22301
 • ISO 27001
 • ISO 45001
 • ISO 9001
 • OHSAS 18001
 • PCI DSS
 • SOC 1 typu II
 • SOC 2 typu II
 • ISO 14001
 • ISO 50001

Bezpieczeństwo

 • Karta
 • Biometria
 • Śluzy
 • Ochrona 24/365
 • Monitoring CCTV

Zasilanie i chłodzenie

 • Dwa przyłącza zasilania
 • Redundancja blokowa UPS N+1
 • Generatory Diesla: 1 x 1250 i 1 x 2500 kVA
 • Zasilanie rezerwowe o redundancji N+1
 • Chłodzenie z rozprężaniem bezpośrednim, w obiegu zamkniętym i chłodzenie swobodne
 • Redundancja N+1

Łączność

 • Neutralne centrum danych
 • Wiele połączeń
 • Połączenia krosowe światłowodowe, miedziane, koncentryczne
 • Dostęp peeringowy do ponad 350 sieci
 • Bezpośredni dostęp do punktów wymiany ruchu France-IX i Equinix Internet Exchange™
ZACZNIJ TERAZ

Looking glass

Użyj narzędzia Looking Glass aby przetestować połączenie z tym Data Center. 
SPRAWDŹ
Copyright © 2021 – 2023 vmgen. All Rights Reserved
twitterfacebooklinkedin